ปัญหาสุขภาพที่ส่งผลมาจากอากาศร้อน

ในช่วงฤดูร้อน อากาศที่ร้อนจัดและชื้นอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพต่างๆ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และผู้ที่มีภาวะสุขภาพเรื้อรัง ต่อไปนี้คือโรคที่พบบ่อยที่สุดที่เกี่ยวข้องกับอากาศร้อน

Read More